Chat with us, powered by LiveChat

POINT OF INTEREST

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

 
6

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้วพิทยากร ศิลป์ ที่สนใจการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง และศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหุ่น ขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงที่สุด จนคณะผู้ร่วมงานเห็นสมควรที่ จะสนับสนุนให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและศิลปินไทย

เวลาเปิด-ปิด : วันธรรมดา 9:00 – 17:30

เสาร์ – อาทิตย์ : 8:30 – 18:00

ระยะทางจากโรงแรม : 21.5 Km

เวลาเดินทาง : 20 นาทีโดยรถยนต์

พุทธมณฑล

 
7

เป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปีบริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาเป็นพระประธานของพุทธมณฑลมีความสูง 2,500 กระเบียด (ประมาณ 15.875 เมตร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 5:00 – 18:00

ระยะทางจากโรงแรม : 35.8 Km

เวลาเดินทาง : 40 นาทีโดยรถยนต์

พระร่วงโรจนฤทธิ์

 
1

พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีชื่อเต็ม คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2466 แต่ประชาชนทั่วไป เรียกขานว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 5:00 – 19:00

ระยะทางจากโรงแรม : 2.3 Km

เวลาเดินทาง : 5 นาทีโดยรถยนต์

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

 
2

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ก่อตั้งโดยคุณพิชัย ชัยมงคลตระกูล เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2528 เป็นแหล่งความรู้ แหล่งเพาะพันธุ์พืช และสัตว์ โดยเฉพาะจระเข้ซึ่งใกล้สูญพันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ช้าง โดยมีการนำช้างตกงานจากสุรินทร์มาฝึกหัดเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชม ทำให้ช้างจำนวนหนึ่งได้อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องออกร่อนเร่หากินตามท้องถนน มีผู้เข้าชมอย่างน้อยเดือนละ 3,000 คน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 9:00 – 17:30

ระยะทางจากโรงแรม : 28.7 Km

เวลาเดินทาง : 30 นาทีโดยรถยนต์

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม

 
4

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100 หมู่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จัดแสดงยานพาหนะโบราณทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมภายนอกพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ งานช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศ

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09:00 – 17:00

ระยะทางจากโรงแรม : 20 Km

เวลาเดินทาง : 23 นาทีโดยรถยนต์

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 
8

ปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม ‘วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร’ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 5:00 – 19:00

ระยะทางจากโรงแรม: 2.3 Km

เวลาเดินทาง : 5 นาทีโดยรถยนต์

ตลาดน้ำดอนหวาย

 
5

ตลาดน้ำดอนหวายเป็นตลาดในจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดคงคารามดอนหวาย หรือ วัดดอนหวาย ห่างจากวัดไร่ขิงประมาณ 5-6 กิโลเมตร ตลาดน้ำดอนหวายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการจับจ่ายซื้อของฝาก สิ้นค้าท้องถิ่น อาหาร เครื่องดื่ม การท่องเที่ยวทางน้ำ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านค้วาขอบของอยู่บริเวณสองฟาก มีเรือขายของมากมาย

เวลาเปิด-ปิด : วันธรรมดา 8:00 – 17:00

เสาร์ – อาทิตย์ : 7:00 – 18:30

ระยะทางจากโรงแรม : 30 Km

เวลาเดินทาง : 32 นาทีโดยรถยนต์

พระราชวังสนามจันทร์

 
3

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจาก พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา สร้างขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หลังจากพระองค์สวรรคต พระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 5:00 – 9:00, 16:00 – 20:00

ระยะทางจากโรงแรม : 1.5 Km

เวลาเดินทาง : 5 นาทีโดยรถยนต์

หาดทรายขาว

 
10

หาดทรายขาว  ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไว้สำหรับมาพักผ่อน เล่นน้ำ จะมีลานเกาะกลางที่ห้อมล้อมด้วยหาดทรายขาว หรือ ทะเลเทียม มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย ทุกคนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ฟรี โดยที่นี่จะทำเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ของจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่เดียวกันนี้จะมีทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้าขายทุกประเภท แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป ของดีนครปฐม  

ระยะทางจากโรงแรม : 11.7 Km

เวลาเดินทาง : 15 นาทีโดยรถยนต์

จองทันที